Излезе брой 3, кн. 2 на списание „Етически изследвания“

Излезе брой 3, книжка 2 за 2018 г. на специализираното електронно списание по етика „Етически изследвания“. Броят е посветен на 50-та годишнина от основането на етическо научно звено в Българска академия на науките. Той съдържа пълните текстове на докладите на участниците в 14 Национална конференция по етика „Българската етика – традиция и хоризонти“, състояла се на 15 и 16 ноември 2018 г.

Пълните текстове на статиите могат да бъдат изтеглени и четени онлайн на официалния сайт на списанието: jesbg.com

Реклами

VI Национална конференция по биоетика и биоправо – „Тяло и права“

На 24 ноември 2018 г., от 9 часа, в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Шестата национална конференция по биоетика и биоправо на тема „Тяло и права“. Годишните конференции по биоетика и биоправо са инициатива на Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!“. Конференцията се организира съвместно със секция „Етически изследвания“ към ИИОЗ, БАН и магистърска програма „Интегративна биоетика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Програма на конференцията

Скръбна вест. Напусна ни доц. д-р Димитър Георгиев

От 1971 година доц. д-р Димитър Георгиев е научен сътрудник в секция „Етика“ на Институт по философия при БАН. Дългогодишен завеждащ на научното звено (1979 – 1991). Изследовател с философско мислене и ерудиция. Автор на „Етическото познание, светоглед, ценности“ (1977). Неуморен организатор на етически дискусии, конференции, младежки школи и др. научни форуми. Човек с огромно сърце, фино чувство за хумор и по детски искрено любопитство. Вечно търсещ и експериментиращ.

Години наред той обединяваше край себе си етиците, подкрепяше ни, насочваше ни.

Ще ни липсваш…

ОТ КОЛЕГИТЕ

Поклонението ще се състои на 9 ноември 2018 в 12 часа в църквата на Централното софийско гробище.

Програма на НК „70 години академична философия в България“ и XIV НКЕ “Етиката в България – традиции и хоризонти”

На 15 и 16 ноември 2018 г. ще се проведе Национална конференция „70 години академична философия в България“, в рамките на която ще се състои XIV Национална конференция по етика на тема “Етиката в България – традиции и хоризонти”. Първият ден на конференциите ще протече в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ №1. През втория ден заседанията ще се проведат в Зала 1 и 2 на Институт за български език при БАН, бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, ет. 1. Съорганизатори на научните форуми са Институт за изследване на обществата и знанието (БАН), Съюз на учените в България (СУБ) и секция „Етически изследвания“ (ИИОЗ–БАН).

Програма на конференциите

Семинар по етика „Етиката на дисфункционалния капитализъм“ – ас. Христо Христов

На 3 октомври, сряда, от 11 часа в Заседателната зала на ИИОЗ, ул. Сердика № 4, ет. 2 ще се проведе семинар на секция „Етически изследвания“, на който ще бъде представен и обсъден плановият проект на ас. д-р Христо Христов. Темата на проекта е „Етиката на дисфункционалния капитализъм. Етическите измерения на съвременните концепции за държавата на социалното благоденствие“.